18. 02. 2013 - svátek má Gizela

HISTORIE

Obec Žerotice

31. 12. 2006 v 15.54

Obec Žerotice se nachází přibližně 12 km severovýchodně města Znojma, na levém břehu řeky Jevišovky v nadmořské výšce 206-225m. Katastrální rozloha obce činí 575 hektarů. Pokračování »

Zřícenina hradu

v 15.53

Zřícenina hradu leží na jižním okraji vesnice. Patrový hrádek a ves jsou připomínány k r. 1259. V tomto roce je uváděn jako držitel Cuzkraj ze Žerotic. Tvrz se poprvé výslovně připomíná v r.1358, kdy ji Adam ze Žerotic prodal Benešovi z Weitmile. Ten rozšířil tvrz natolik, že je pak v pramenech označována jako hrad.
Pokračování »

Škola

v 15.53

Patrová budova školy se nachází v severovýchodní části obce naproti kostelu sv. Martina. Farní pamětní kniha dokládá existenci školy v Žeroticích již koncem 17. století. V této době stávala škola v místech, kde se dnes nachází fara. V roce 1774 je nařízením Marie Terezie zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 do 12 roků. Ve školách se vyučuje čtení, psaní a počítání. V roce 1789 dochází do školy na výuku i žáci z přiškolených obcí, čtvrtmíle vzdálených Želetic a Kyjovic a půlmíle vzdálených Domčic a Tvořihráze. Provoz školy v této době zajišťují dva učitelé, farář - pro výuku katechismu a školní dozorce. Pokračování »

Fara

v 15.52

Fara v Žeroticích se připomíná již v roce 1253. V roce 1712 se uvádí pod kostelem „v dědině“ mezi rolnickými usedlostmi a podobala se zřícenině. Neměla žádná hospodářská stavení.
Pokračování »

Kostel

v 15.51

Farní kostel zasvěcený sv. Martinu stojí v severovýchodní části obce. Okolí kostela je parkově upraveno a obehnáno zdí. Přístup do areálu je z jižní strany po schodišti z chodníku hlavní branou nebo z východní strany boční brankou. Kostel se nachází v nadmořské výšce 221m. Pokračování »